Τα Smile Aligners είναι θερμοδιαμορφοποιούμενα φύλλα και είναι ιδανική λύση και οικονομικά, παρά το ότι είναι κατασκευασμένα από ρητίνη υψηλού κόστους. Είναι απόλυτα βιοσυμβατά και υποαλλεργικά καθώς δεν είναι από το ίδιο υλικό που κατασκευάζονται σχεδόν όλα τα υπόλοιπα γνωστά συστήματα διάφανων ναρθήκων.

ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΘΗΝΑ ΥΛΙΚΑ (PETG) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ.

Το υλικό αυτό είναι 3 φορές πιο ανθεκτικό και διάφανο. Δε χάνει τις ιδιότητες και τις διαστάσεις του με τη χρήση.

Το νέο αυτό σύστημα διάφανων ναρθήκων παράγεται με τα ακριβότερα υλικά και με τη χρήση ενός εκ των κορυφαίων στο είδος του 3D εκτυπωτών για την καλύτερη και πιστότερη απόδοση τόσο στα εκμαγεία όσο και στους νάρθηκες.

Το κόστος παραγωγής είναι καθαρά του εργαστηρίου. Το τελικό προϊόν για τους ασθενείς σας σε καμία περίπτωση δε θα είναι ασύμφορο και υπερβολικό καθώς συμβαδίζει με τα μεγέθη της εποχής. Μάλιστα, υπάρχει οικονομία κλίμακος, μιας και λόγω των υλικών και του τρόπου κατασκευής του, το Smile Aligner επιτυγχάνει πολύ πιο σύντομα το στόχο του.

Εκτίμηση περιστατικών

Η χρήση ψηφιακών προγραμμάτων για την ανάλυση και καταγραφή των περιστατικών σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε το πλήθος και το μέγεθος όλων των επιθυμητών μετακινήσεων άμεσα και ταυτόχρονα σε επικοινωνία με το SMILELAB.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  → ΚΟΣΤΟΣ →  ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Εξατομικευμένη και μοναδική παρουσίαση για κάθε ασθενή

ΚΑΘΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΕΤΡΑΕΙ… Κάθε διαγνωστικό ραντεβού γίνεται με τη χρήση του ψηφιακού προγράμματος προβολής. Αφού ο ασθενής ενημερωθεί για τη διάρκεια, το κόστος και την πορεία της θεραπείας, υπάρχει η δυνατότητα προεπιλογής, παραλαμβάνει τα αρχικά και τελικά ψηφιακά μοντέλα εκτυπωμένα.

Υλικά & Καινοτομία
Υλικά & Καινοτομία